• Nome: Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de A Franqueira
  • Nome do monte: Monte Veciñal en Man Común de Franqueira
  • Data de clasificación do monte: 17/12/1979
  • Superficie clasificada: 341 Ha.
  • Instrumentos de xestión: Proxecto de Ordenación do Monte (En proceso de elaboración)